Obec Lipno nad Vltavou

Obec Lipno nad Vltavou spojuje historii i současnost

Každý, kdo uslyší název Lipno, si představí především známou údolní nádrž. Lipno nad Vltavou je však i překrásná jihočeská obec s pozoruhodnou historií a unikátními možnostmi v oblasti cestovního ruchu. Obec se rozkládá v blízkosti přehradní hráze, v oblasti se zachovanou a přirozeně se vyvíjející přírodou a její existence je s přehradou Lipno nerozlučně propojena. Lipno nad Vltavou má velký význam pro celou oblast Šumavy – je příkladem, jak lze nenásilně spojit turistiku, sport a zábavu s krásami nedotčené přírody.

Oblast byla osídlena již ve středověku

Osady, které jsou v současnosti částmi Lipna nad Vltavou, byly osídleny již ve 13. století a patřily Rožmberkům. Písemné záznamy o obci samotné pocházejí z 16. století, kdy byla v majetku kláštera ve Vyšším Brodě. V té době se jednalo o malou ves, jejíž obyvatelé se živili plavením dřeva po Vltavě. Řeka Vltava poskytovala starousedlíkům možnost obživy, ale někdy ohrožovala i jejich životy, zvláště na jaře při prudkém tání sněhu. Dříví z okolních lesů bylo sváženo na břeh, volně pouštěno po vodě a plaveno až k Frymburku, kde se z něj vázaly vory. Vory pak pokračovaly po řece dál až k Vyššímu brodu, kde byly rozebrány a klády na volských potazích odvezeny do Vyššího Brodu. Časem se zde ustálily dva hlavní způsoby obživy – vorařství a zemědělství. Zemědělská produkce byla zaměřena hlavně pěstování žita a ovsa, hrachu, řepy, máku a zelí. Protože většina obyvatel byla závislá na zásobách vypěstovaných vlastními silami, byla nejobávanější částí roku zima, kdy panoval strach z hladu a zvýšila se úmrtnost. Zima je v této oblasti nejnáročnější částí roku dodnes.

Výstavba Lipenské nádrže změnila osud obce

Život v obci Lipno nad Vltavou a její další vývoj zcela zásadně změnila výstavba vodní nádrže Lipno. Toto největší dílo v České republice bylo vybudováno v padesátých letech minulého století a stále zůstává jedinečnou a unikátní stavbou. Současně s přehradou byla postavena i vodní elektrárna. Ta se nachází ve skalnatém podloží v hloubce 160 m. Při stavbě bylo využito přirozených přírodních podmínek, ale bylo nutno zatopit i některé z původních osad. K zatopeným obcím, které musely být v zájmu stavby přehrady obětovány, patřilo i Lipno nad Vltavou. Zatopena byla většina obce, a tak na místě, kde původně stála přístřeší pro dělníky pracující na stavbě přehrady, vznikla obec zcela nová. Lipno nad Vltavou se však nacházelo v zóně poblíž hranice se SRN, což znamenalo určitá omezení pro pohyb obyvatel a bohužel také rozvoj obce. Významným průmyslovým odvětvím zde byla pouze těžba a zpracování dřeva.

Cestovní ruch přinesl nové možnosti

Další změnu přinesl až rok 1989. Pohraniční oblasti byly zpřístupněny široké veřejnosti a životní podmínky obyvatel Lipna nad Vltavou se značně změnily. Průmysl ztrácel na významu, konkurenceschopnost místních podniků začala klesat a část firem zanikla. V regionu začala narůstat nezaměstnanost a snižovala se úroveň životních podmínek obyvatel. Řešení této situace se přímo nabízelo. Díky uzavření pohraniční oblasti a zákazům vstupu se zde zůstala divoká a neponičená příroda a také krajina si zachovala svůj původní ráz. To vše lákalo velké množství turistů z celé Evropy. Rozvoj cestovního ruchu zde dostal zelenou. Obec Lipno nad Vltavou neváhala a vzhledem k tomuto cíli připravila prostor pro budoucí zájemce o investice. Již v roce 1997 zde nizozemský investor postavil přístav pro jachty, který dnes patří k největším ve střední Evropě. S komplexem Marina Lipno začala další etapa vývoje obce jako velkého turistického střediska. Poté přišly další investice do okolí a také do vybudování lyžařského areálu Kramolín.

Návštěvníci dnes mohou navštívit také aquapark, bobovou dráhu, park pro snowboardisty, letní kino a další zařízení, která přitahují pozornost mnoha turistů. Těm jsou k dispozici také místní kavárny, restaurace a krásná promenáda. Z Lipna nad Vltavou je vzkvétající obec, která má co nabídnout návštěvníkům s nejrůznějšími zájmy.